Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích