Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova za rok 2017