Mikroregion Telčsko-účetní výkazy vč. inventarizační zprávy za rok 2017