Mikroregion Telčsko-pozvánka na členskou schůzi dne 26.3.2018